DEZYNSEKCJA muzealiów i przedmiotów wartościowych w warunkach beztlenowych (anoxic treatment), z zastosowaniem urządzenia VELOXY®.

 

MONITORING pomieszczeń, magazynów, zbiorów; umożliwia szybkie reagowanie w wypadku pojawienia się szkodników.

 

IDENTYFIKACJA owadów niszczących przedmioty zabytkowe w muzeach, magazynach, archiwach, bibliotekach  i prywatnych kolekcjach; określanie zagrożeń wynikających z infekcji i proponowanie sposobów zwalczania poszczególnych szkodników.

Identyfikacja i konsultacje entomologiczne prowadzone są przy ścisłej współpracy z Prof. dr hab. Stanisławem Ignatowiczem (www.TROJSZYK.com).

 

PRZECHOWYWANIE zabytków w środowisku azotowym i beztlenowym, zapobiega "starzeniu się" przedmiotów, hamuje rozwój pleśni, bakterii i grzybów, a także zapobiega korozji metali. System VELOXY® może być również wykorzystywany do osuszania i zabezpieczania zawilgoconych ksiąg, archiwaliów (np. po powodziach).EKSPOZYCJA muzealna w środowisku beztlenowym przedmiotów zagrożonych korozją, podatnych na atak drobnoustrojów i owadów. Zapraszamy do współpracy...