Dezynsekcja przedmiotów zabytkowych metodą VELOXY®.

Obiekty zabytkowe, np. ramy obrazów, stare księgi, meble, w zależności od wielkości, zamykane są pojedynczo lub po kilka sztuk w folii nieprzepuszczającej tlenu. Tak powstałe opakowania można połączyć przy pomocy rurek i zaworów. Do wnętrza opakowań pompowany jest azot o zadanej wilgotności względnej do momentu, aż stężenie wypychanego tlenu wewnątrz opakowań spadnie do 0,1%-0,3%. Po osiągnięciu wymaganego poziomu tlenu obiekty są szczelnie zamykane i pozostawiane w zamknięciu na 21 dni. Taki czas ekspozycji zapewnia skuteczną dezynsekcję. Azot pozyskiwany jest z powietrza atmosferycznego (stanowi ok 78% powietrza, a O2 tylko 21%) i podlega sterylizacji UV.

Z powodu braku tlenu giną wszystkie stadia owadów: formy dorosłe szkodników, ich jaja, larwy i poczwarki. Beztlenowa atmosfera jest też śmiertelna dla szkodników produktów przechowywanych.


 

Technologia VELOXY® pozwala za pomocą środowiska beztlenowego na zniszczenie szkodników zagrażającym muzealiom oraz innych cennych przedmiotach:veloxy net3

 - wykonanych z drewna (ikony, ramy obrazów, podobrazia drewniane, zabytkowe meble, stare instrumenty)

- zbiorach archiwalnych i bibliotecznych

- kolekcjach przyrodniczych

- wyrobach  z wełny

- przedmiotach wykonanych ze skóry

- trofeach myśliwskich

- wartościowych półproduktach

- wyrobach farmaceutycznych

- cennych partiach produktów spożywczych i używkach (np. tytoń)

 

Dezynsekcja z zastosowaniem VELOXY® jest metodą ekologiczną, bezpieczną dla ludzi i obiektów, sprawdzoną przez wiele instytucji, m. in. British Library (Londyn), Muzeum Techniki (Wiedeń), Royal Ontario Museum (Toronto), a także w Muzeum Narodowym w Krakowie, Zamku Królewskim na Wawelu.

Dezynsekcja metodą VELOXY® przeprowadzana jest in situ, bez konieczności transportu zainfekowanych obiektów.