W dniach 5 – 7 czerwca 2013 r. w Wiedniu odbyła się międzynarodowa Konferencja poświęcona problemom zwalczania szkodników muzealnych. Wzięli w niej udział muzealnicy, konserwatorzy oraz entomolodzy z całego świata. Pracownicy najważniejszych muzeów europejskich przedstawili problemy, z jakimi mają do czynienia w swoich instytucjach, a także wymienili się metodami ich rozwiązywania. W Europie już dawno odeszło się od stosowania chemicznych środków jako jedynej skutecznej metody ochrony dóbr kultury. W muzealnictwie dominują obecnie prewencyjne sposoby zabezpieczania zbiorów, podobnie jak w konserwacji, gdzie prewencja stała się podstawą działalności konserwatorów. Skuteczne zwalczanie szkodników w muzeach polega teraz na identyfikacji zagrożenia, monitoringu aktywności szkodników oraz zabezpieczeniu budynku i obiektów przed atakiem organizmów szkodliwych. Dopiero ostatnim etapem walki ze szkodnikami muzealnymi, jest „dezynsekcja” z zastosowaniem produktów biobójczych lub metod ekologicznych.

Na konferencji byliśmy jednymi z nielicznych polskich przedstawicieli.